W sobotę 23 kwietnia 2013 r. Ks. Prałat Mirosław Adamczyk przyjął sakrę biskupią z rąk Kard. Kazimierza Nycza Arcybiskupa Metropolity warszawskiego, któremu towarzyszyli Ks. Sławoj Leszek Głódź, Arcybiskup Metropolita gdański i Arcybiskup Savio Hon Tai-Fai, sekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Wcześniej, 22 lutego 2013r., Papież Benedykt XVI mianował go Nuncjuszem Apostolskim w Liberii, Sierra Leone oraz Gambii a także arcybiskupem tytularnym Otriculum.

Uroczystość konsekracji biskupiej (sakra) miała miejsce w Katedrze Oliwskiej.

Na swoje zawołanie Ks. Abp Adamczyk przyjął słowa „Spes autem non confundit” (A nadzieja zawieść nie może), zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Rzymian (5,5).

 

Po uroczystościach Ks. Janusz Steć życząc obfitości łask bożych na niełatwą pracę z dala od Ojczyzny wręczył Ks. Arcybiskupowi symboliczny czek na kwotę 5000 USD.

Przekazana kwota to dar-pomoc CARITAS Archidiecezji Gdańskiej dla ubogich i potrzebujących mieszkańców Liberii. Ten symboliczny gest materialnego wsparcia stał się pomostem między Kościołem gdańskim i ludźmi w potrzebie w nieznanym afrykańskim kraju. Gest pomocy trafi do Afryki za sprawą gdańskiego kapłana – JE Ks. Abpa Adamczyka.

 

Ks. Abp Mirosław Adamczyk urodził się 16 lipca 1962 w Gdańsku, tu także ukończył studia w Gdańskim Seminarium Duchownym. 16 maja 1987 r. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku otrzymał święcenia kapłańskie i został inkardynowany do diecezji gdańskiej. W latach 1987–1989 był wikariuszem parafii św. Ignacego Loyoli w Gdańsku. Ukończył studia w zakresie prawa kanonicznego. W 1993 rozpoczął służbę w dyplomacji watykańskiej, pracując kolejno w nuncjaturach: na Madagaskarze (1993–1997), w Indiach (1997–1999), na Węgrzech (1999–2002), w Belgii (2002–2005), w Republice Południowej Afryki (2005–2008), w Wenezueli (od 2008). Następnie pracował w Watykanie, m.in. w Sekcji ds. Stosunków z Państwami Stolicy Apostolskiej. W 1995 otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości, a w 2005 honorowego prałata Jego Świątobliwości.

 

(fot. Ks. Rafał Starkowicz, życiorys pochodzi ze strony: http://pl.wikipedia.org/wiki/Miros%C5%82aw_Adamczyk)

 Więcej zdjęć: 

 http://gdansk.gosc.pl/gal/spis/1536262.Konsekracja-w-Oliwie