1. „Wymiana kotła gazowego wraz z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej,

w  Centrum Caritas im. Matki Teresy z Kalkuty w Krzywym Kole 36”, obejmująca:

 

 1. Demontaż kotła gazowego VK40/K-1 oraz podgrzewacza cwu VIH Q120 z transportem urządzeń na zewnątrz budynku do dyspozycji Inwestora

 

 1. Dostawa i montaż kondensacyjnego kotła gazowego zasilanego propanem o parametrach:
 • moc: 7,8÷44,1 kW (przy parametrach pracy 80°/60°C)
 • sprawność: 09,2 (przy parametrach pracy 40°/30°C)
 • paliwo: propan
 • klasa NOx: 6
 • max ciśnienie: 4 bar
 • max tem. zasilania 80°C

 

 1. Dostawa i montaż pojemnościowego podgrzewacza cwu o parametrach:
 • nominalna pojemność 115dm3
 • dopuszczalne ciśnienie cwu: 10 bar
 • dopuszczalne ciśnienie wody grzewczej: 10 bar
 • max temp. cwu: 85°C
 • max temp. wody grzewczej: 110°C
 • wydatek trwały cwu: 615 dm3/h
 • wydatek początkowy cwu: 145 dm3/10min
 • powierzchnia wężownicy: 0,85m2

 

 1. Dostawa i montaż pozostałych elementów instalacji niezbędnych dla funkcjonowania systemu grzewczego:
 • sprzęgło wodne
 • pompa obiegowa c.o. (G=2,1m3/h, H=35kPA)
 • pompa ładująca podgrzewacz cwu (G=1,6m3/h, H=35kPA)
 • pompa cyrkulacyjna cwu (G=1,0m3/h, H=15kPA)
 • ciśnieniowe przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. min 50dm3
 • instalacja powietrzno-spalinowa dostosowana do oferowanego kotła
 • armatura niezbędna dla pracy kotłowni
 • zawór mieszający obiegu grzewczego (jeśli konieczny)
 • automatyka pogodowa
 • izolacja termiczna

 

Oferty proszę przesyłać do dnia 11.07.2019 na adres: erendzio@caritas.gda.pl