Przeraziły się diabły na wiadomość o narodzinach Jezusa – Zbawiciela.

 

Dn. 13 grudnia Mamy z Dziećmi naszego Domu przedstawiły „Jasełka” składając Siostrom najlepsze życzenia bożonarodzeniowe.

Dziękujemy w sposób szczególny Natalii Szulc za podjęty trud przygotowania dla nas przedstawienia bogatego w treść choć ubogiego w środki. Gratulujemy pomysłów i twórczości.

 

Wszystkim Mamom i Dzieciom składamy serdeczne podziękowania.

 

Niech naszej wspólnocie DSMC błogosławi Dziecię Jezus, obdarza miłością, która nie zna granic i pomaga wyzwalać z ludzkich ograniczeń.