W Urzędzie Miasta Sopot w ostatnim dniu czerwca odbyła się uroczystość wieńcząca projekt Furtka do nowych możliwości – program aktywizacji zawodowej i społecznej kobiet długotrwale pozostających bez zatrudnienia. 23 Uczestniczki odebrały gratulacje i certyfikaty ukończenia rocznego programu z rąk Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej Ks. Janusza Stecia. Świadkami tego momentu byli zgromadzeni w Sali Herbowej Urzędu zaproszeni goście: przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, trenerzy, szkoleniowcy, opiekunowie praktyk zewnętrznych, przedstawiciele placówek Caritas oraz firm i instytucji współpracujących przy realizacji projektu.
Uroczystość poprowadził Koordynator Projektu – Marek Szymański, który powitał zgromadzonych gości. Następnie głos zabrał Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Jego słowa były wprowadzeniem do przeglądu działań zrealizowanych w ramach projektu oraz prezentacji filmowej – skrótu wydarzeń zapisanych na klatkach zdjęciowych. Nie zabrakło wzruszeń także podczas przemówienia Uczestniczki – Pani Katarzyny Bendig, która swoje słowa skierowała przede wszystkim do fajnych babek – koleżanek z projektu. Dołączamy się do jej słów i życzymy Paniom spełnienia w pracy zawodowej, motywacji do podnoszenia kwalifikacji, realizacji planów także tych prywatnych.

Projekt Furtka do nowych możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.