Informacja o wyłonieniu wykonawcy 3RRASOS2020

Caritas Archidiecezji Gdańskiej poszukuje Wykonawcy, który przeprowadzi szkolenia z wykorzystaniem symulatora odczuć osób starszych oraz zapewni na czas szkoleń symulator odczuć osób starszych do celów treningowych.

Opis przedmiotu zamówienia oraz wszystkie warunki realizacji zostały opisane w załączonych dokumentach.
Oferty proszę składać do dnia 30.06.2020.

Zapraszamy do składania ofert.

Rozeznanie rynku nr 3_symulator starości_szkolenie

Załącznik nr 1 do 3RRASOS2020

Załącznik nr 2 do 3RRASOS2020

Załącznik nr 3 do 3RRASOS2020

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020