Za nami szkolenia dla członków zarządów Szkolnych Kół Caritas. W dwóch spotkaniach zorganizowanych w piątek 28.10. oraz 4.11. wzięło udział łącznie ponad 40 osób z 15 różnych szkół. Warsztaty poprowadziła pani Ania Wyszadko – psycholog – która ma za sobą również bogate doświadczenie jako wolontariusz. Podczas czterech godzin zajęć uczestnicy poznawali zasady planowania i organizowania pracy zespołu, dyskutowali na temat cech dobrego lidera a także wymieniali się spostrzeżeniami na temat czynników, które sprzyjają oraz tych, które utrudniają współpracę w grupie i realizację powierzonego zadania. Teraz zdobytą podczas szkolenia wiedzę uczestnicy będą mogli wykorzystać w praktyce, planując i organizując pracę swoich SKC.