Dnia 18.09.2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku miała miejsce wizyta upowszechniająca, której celem było przybliżenie władzom lokalnym wypracowanego przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej modelu pn. „Szkoła Drugiej Szansy”. W spotkaniu uczestniczyli: p. Wiktor Tyburski – Starosta Powiatu lęborskiego wraz z pracownikami – p. Marzena Grunholc, p. Emilia Wolska, p. Marta Aftyka; p. Maria Mrosk (Urząd Gminy, Cewice); p. Ryszard Wittke (Urząd Gminy, Nowa Wieś Lęborska), p. Alicja Zajączkowska (Urząd Miejski, Lębork); przedstawiciele regionalnych ośrodków pomocy społecznej: p. Zbigniew Borowski (Cewice), p. Wanda Formela (Nowa Wieś Lęborska), p. Bożena Kruszyńska (Wicko), p. Elżbieta Michalska (Lębork);  p. Teresa Fabisiak – Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku; p. Danuta Rybak (Specjalny Ośrodek Szkolno  – Wychowawczy, Lębork); p. Kamila Machola (Stowarzyszenie „Jesteśmy razem”). Ze strony Caritas w spotkaniu uczestniczyli: ks. Janusz Steć – Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej, p. Jolanta Kruk – koordynator projektu oraz p. Dorota Skrzypkowska – pracownik biura projektu.

Spotkanie rozpoczął ks. Janusz Steć, który podziękował gościom za przybycie oraz przedstawił ideę modelu pn. „Szkoła Drugiej Szansy”. Następnie pani Jolanta Kruk – koordynator projektu, zaprezentowała szczegóły dotyczące możliwości wdrożenia modelu przez różne podmioty. W dalszej części dyskutowano na temat skuteczności modelu oraz szukano wspólnych rozwiązań dotyczących wdrażania tego innowacyjnego narzędzia pracy z młodymi osobami.