Coraz bliżej Święta…. Dzieląc oczekiwanie na Boże Narodzenie Uczestniczki i Realizatorzy Projektu FURTKA do nowych możliwości spotkali się przy wspólnym stole. Wspólnym, bo prawie każdy przyniósł domowe specjały, które uzupełniły menu wyczarowane przez p. Stanisława – trenera ścieżki gastronomicznej i Jego Dzielną Załogę.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor Gdańskiej Caritas, Ks. Ireneusz Bradtke, który po przeczytanym fragmencie Pisma Świętego złożył gratulacje i serdeczne życzenia świąteczne wszystkim uczestnikom spotkania. Podziękował za odwagę w podjęciu wyzwania, jakim niewątpliwie jest udział w projekcie FURTKA…, za solidność. Życzył wytrwałości w realizacji swojej kariery zawodowej. Słowa podziękowania, Ks. Dyrektor skierował także w stronę szkoleniowców i trenerów przygotowania zawodowego.

I nadszedł czas wspólnego dzielenia się opłatkiem i dobrym słowem. Wzruszenie mieszało się z radością przeżywania spotkania w takim gronie. Ucztowanie urozmaiciło wykonanie serii kolęd.

Wszystkim Uczestniczkom, Ich Rodzinom, Szkoleniowcom, Trenerom i wszystkim zaangażowanym w realizację projektu FURTKA do nowych możliwości życzymy dobrych Świąt, a w nadchodzącym roku odwagi do podejmowania nowych wyzwań i radości.