Dnia 15 listopada br. rozpoczną się już trzecie warsztaty wstępne dla uczestników projektu ” Z Dolnego Miasta do pracy ” . Wszystkie osoby pozostające bez pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zapraszamy do udziału w projekcie. Warsztaty mają na celu pomoc w powrocie na rynek pracy niekiedy po dłuższej przerwie .Dla każdego uczestnika zapewniony jest poczęstunek na zajęciach.

Osoby chetne zapraszamy do Biura Projektu

ul.Łąkowa 37-38

tel: 604-531-011, 58-301-40-87

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.