Czwartek, 5 czerwca był w naszym Centrum dniem wyjątkowym! Tego dnia obchodziliśmy jubileusz 15-lecia placówki.

Intensywne przygotowania do tej uroczystości trwały już od kilku tygodni. Wszystkim zależało na tym, by jubileusz miał niezwykłą oprawę i pozostał w pamięci wszystkich osób biorących w nim udział.

         Świętowanie rozpoczęliśmy mszą świętą, której przewodniczył JE ks. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski. W nabożeństwie wzięli udział mieszkańcy i pracownicy placówki oraz wszyscy zaproszeni goście. Odświętna dekoracja kaplicy, piękna homilia, pieśni śpiewane pod przewodnictwem rodziny Państwa Michalskich oraz wsparcie wolontariuszy z SKC Łostowice – uświetniły mszę świętą i nadały jej wyjątkowego charakteru.

         Na drugą część świętowania jubileuszu 15-lecia Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II wszyscy udali się do przygotowanej na tę okoliczność  jadalni. 

Uczestników uroczystości przywitała Dyrektor placówki – pani Katarzyna Jasińska. Szczególne słowa powitania skierowała ona do JE Ks. Arcybiskupa T.Gocłowskiego, zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska – Pani Ewy Kamińskiej, zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku – Pani Marleny Jasnoch oraz przybyłych kapłanów –  ks. Prałata I.Bradtke, ks. P.Żyndy, ks. K.Sagana, ks. Prałata Z.Zielińskiego, ks. S.Łady, o. J.Kraskowskiego, o. J.Skłodowskiego a także do przybyłych dyrektorów i kierowników placówek CAG, mieszkańców, pracowników i wolontariuszy Centrum.

Następnie Pani Dyrektor zaprezentowała krótką historię placówki a potem głos zabrał Dyrektor CAG – ks. Janusz Steć. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie podziękowań dla najbardziej zasłużonych i związanych z placówką osób.

Przedstawiciele Samorządu Mieszkańców DPS Caritas – pani M.Poćwiardowska oraz pan  R.Galczewski – podziękowali ks. abp T.Gocłowskiemu za to, że pobłogosławił dzieło i przez 15 lat towarzyszył placówce. Następnie podziękowania odebrali pomysłodawcy i twórcy placówki: ks. Prałat Ireneusz Bradtke, ks. Piotr Żynda i o. Jacek Kraskowski.  Później upominki i dyplomy otrzymali pracownicy placówki: panie D.Dziurzyńska, W.Boguszewska, M.Gordelik, R.Chomin oraz pan K.Sonnberg. Szczególne słowa uznania zostały skierowane również do mieszkańców w szczególny sposób angażujący się w tworzenie atmosfery Domu, chętnie biorący udział w organizowanych zajęciach i wydarzeniach, tj.: do pań  M.Poćwiardowskiej, J.Żurawskiej, R.Stadelmeier, M.Ledy, M.Fiedorowicz-Tutlewskiej oraz do panów W.Kapusty,  R.Galczewskiego, R.Horaczego, M.Popka, K.Plicha.

Następnie wszyscy obecni na sali pracownicy obdarowani zostali pamiątkowymi linorytami z podobizną Jana Pawła II i wraz z mieszkańcami oraz z pomocą obecnych gości odśpiewali piosenkę pt. ”W Domu Seniora”.

         Kolejnym punktem uroczystości był wspólny obiad. Po nim odbył się występ gości ze Szkoły Muzycznej Pierwszego i Drugiego Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku oraz Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku i Szkoły Muzyczna Drugiego Stopnia im. Fryderyka Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu. Następnie na sali pojawił się jubileuszowy tort a wspólne spotkanie zakończyła muzyczna biesiada z rodziną państwa Michalskich.

         Obchodom jubileuszu Centrum towarzyszyła wystawa zdjęć, obejmująca okres 15 lat istnienia placówki, którą można było podziwiać w holu placówki. Na jadalni podczas spotkania prezentowany był pokaz slajdów dokumentujących ważne wydarzenia z życia placówki. Ponadto wszyscy uczestnicy jubileuszu zostali obdarowywani wydaniem specjalnym  „Głosu Seniora” oraz pamiątkową pocztówką.

         Zaproszeni goście nie tylko składali na ręce Pani Dyrektor kwiaty i pamiątkowe upominki ale również bardzo chętnie wpisywali swoje życzenia do „Księgi pamiątkowej”.

         Jubileusz 15-lecia upłynął w bardzo miłej i pełnej wspomnień atmosferze. Zgromadził w jednym miejscu wszystkich tych, bez których nie byłoby możliwe powstanie i tak owocne działanie tej niezwykle potrzebnej instytucji.

         Na kolejne lata działalności życzymy wszystkim mieszkańcom, pracownikom i wolontariuszom placówki tylko tego co najlepsze. I do zobaczenia na kolejnym jubileuszu…