W formularzu PIT należy odszukać dział WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP). W dziale tym znajdują się 3 pola, które należy wypełnić podając nazwę OPP, jej numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz wnioskowaną kwotę do przekazania nie większą niż 1% należnego podatku. Nie trzeba dokonywać żadnej wpłaty na poczcie lub w banku! Urząd Skarbowy przekaże podaną kwotę 1% podatku bezpośrednio na konto wskazanej OPP.