W środę 6 maja br. w ramach realizacji projektu Oni na rynku pracy odbyło się szkolenie pt. Metody pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Szkolenie kierowane było do pracowników Biura projektu w tym szczególnie dla akompaniatorów – osób bezpośrednio wspomagających niepełnosprawnych w poszukiwaniu zatrudniania. Spotkanie prowadziły doktor psychiatrii oraz psycholog. Przedstawione zostały metody pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, opisane zostały objawy organicznych zaburzeń psychicznych oraz osobowościowych. Zobrazowano objawy chorób takich jak depresja, schizofrenia, choroba alkoholowa oraz nerwice. Prelegentka nakreśliła także aspekty prawne związane z ochroną zdrowia psychicznego. Natomiast pani psycholog opisała cztery główne kategorie obrazów klinicznych: psychotyczny, behawioralny, emocjonalny, poznawczy. Zostały również nakreślone metody postępowania w kryzysie psychicznym, podstawowe zasady postępowania z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz etapy rozwiązywania sytuacji problemowych. Na zakończenie szkolenia został jeszcze czas na zadawanie pytań przez uczestników. Każdy mógł uzyskać wskazówki jak radzić sobie z problemami, które napotyka w pracy.