Tysiące wolontariuszy z pękami żonkili pojawiło się w niedzielę, 22 kwietnia na ulicach Pomorza. Powód był jeden — zachęcić ludzi do wsparcia hospicjów. Do akcji włączyli się również trójmiejscy artyści i muzycy. Wystąpili oni w dwugodzinnym koncercie w Kościele Gwiazda Morza w Sopocie.

Życie ma sens, naprawdę ma sens. Także wtedy, gdy śmiertelna choroba niszczy ciało. Gdy ciało boli i zmusza niekiedy do głębszej refleksji nad życiem i przemijaniem. Gdzie znaleźć światło? Za błogosławionym Janem Pawłem II warto powtórzyć: „przemijanie ma sens, ma sens, ma sens”. O potrzebie światła, rozświetlającym mroki tajemnicy życia i śmierci, mówią wiersze ks. Jana Twardowskiego, które usłyszeliśmy podczas wyjątkowego koncertu, odbywającego się w kościele Gwiazdy Morza. Wiersze pochodzące z tomu: ks. Jana Twardowskiego, Zaufałem drodze, wybrała pani Aleksandra Iwanowska.

Hospicjum jest przestrzenią, w której możemy odnaleźć prawdę o domu, a w domu każdy powinien czuć się dobrze, być wsparciem dla drugiego. Wykonawców podczas koncertu w Gwieździe Morza nie musieliśmy prosić długo by włączyli się w tę inicjatywę. Jeszcze raz dziękujemy im za udział. Wśród nich są: Aktorzy Teatru Wybrzeże i jednocześnie  mieszkańcy Sopotu, na którego terenie znajdują się i Dom Hospicyjny św. Józefa i Hospicjum domowe św. Faustyny: Aktorzy Teatru Wybrzeże: Krystyna Łubieńska, Ryszard Ronczewski, Krzysztof Gordon, Piotr Łukawski.  Wśród wykonawców byli także nasi przyjaciele muzycy pochodzący z całego Trójmiasta: Cezary Paciorek. Przemek Dyakowski, Katarzyna Rogalska, Janusz Macek Mackiewicz, Dominik Bukowski, Wojciech Staroniewicz, Joanna Knitter, Tomasz Sowiński, Kwartet smyczkowy z Cappella Gedanensis, Kwartet Cztery Kolory, Tomasz Olszewski, Dio e Amore, Płomyczki i Mundus Cantat.     Chcielibyśmy również podziękować Jarkowi Polańskiemu, Czarkowi Paciorkowi, Kasi Rogalskiej i Marzenie Czulak za inspiracje i udział w przygotowaniu tego wydarzenia.

http://www.youtube.com/watch?v=MsmW86ubq0U

Wszystkim Przyjaciołom życzymy, by koncert przyczynił się do wypełnienia słów z Tryptyku Rzymskiego bł. Jana Pawła II „zatrzymaj się! -” masz we mnie przystań”. „we mnie jest miejsce spotkania z Przedwiecznym Słowem”. „zatrzymaj się, to przemijanie ma sens”. „ma sens…  ma sens…  ma sens!”