Pod koniec ubiegłego miesiąca, wychowankowie z Jesionowej uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych i rozdaniu nagród w ramach projektu „moCZARY” na Uniwersytecie Gdańskim. Dzieciaki miały okazję zwiedzić Katedrę Hydrologii, mierzyć ilość wody w powietrzu, zobaczyć jak bada się wodę w laboratoriach i co dzieje się z lodem gdy sypiemy go solą. Ponadto w studenckiej sali nasi podopieczni wysłuchali „wykładu” podziwiając zdjęcia wód w różnych krajach i na różnych kontynentach. Na koniec zostały ogłoszone wyniki konkursu. Wśród wielkich emocji dzieci odebierały pierwszą nagrodę: aparat fotograficzny, materiały plastyczne i dyplomy za wykonaną pracę. Dodatkowo nasza Martynka za pracę indywidualną również otrzymała pierwsze miejsce i nagrodę w postaci tabletu. Przed powrotem do Centum gospodarze uraczyli nas wyśmienitym poczęstunkiem. Bardzo serdecznie dziekujemy realizatorom tego projektu.