W dniu 16 maja 2019 r. osoby starsze i niepełnosprawne z parafii  Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie pod przewodnictwem ks. kanonika  proboszcza Mieczysława Guzmanna udały się na wycieczkę krajoznawczą
do Sanktuariów Maryjnych w Skrzatuszu i  Górce  Klasztornej.

W czasie drogi uczestnicy wycieczki zapoznali się z historią tych Sanktuariów.

Sanktuarium  Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu zostało zbudowane w latach 1687-1694 jako wotum za odsiecz wiedeńską, przy hojnym udziale darów króla Jana III Sobieskiego. Znajduje się w nim XV-wieczna Pieta Matki Bożej Bolesnej, ukoronowana koronami papieskimi w 1988 r. Miały tu miejsce liczne  uzdrowienia, przybywały i przybywają liczne pielgrzymki. Odbywają się rekolekcje dla różnych grup, warsztaty i spotkani modlitewne. Na placu Sanktuaryjnym  w 2013 r. zostało otwarte  źródło wody, z którego wypływa
7 małych strumieni. Woda użyta z wiarą dokonuje wiele uzdrowień i nawróceń. W wrześniu 2019 r. Sanktuarium zostanie podniesione do rangi bazyliki mniejszej. Przed cudowną figurą została odprawiona Msza św. przez naszego ks. proboszcza.

Następnie uczestnicy wycieczki udali się do Sanktuarium Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Górce Klasztornej. Jest to najstarsze Sanktuarium Maryjne w Polsce. Matka Boża objawiła się pasterzowi w 1079 r.  a w 1111 powstał I kościół .Organizowane są tu rekolekcje i spotkania dla różnych grup. oraz inscenizacje  Męki Pańskiej. W czasie II Wojny Światowej znajdował się tu  obóz zagłady dla duchownych ,jeńców i okolicznych mieszkańców. Uczestnicy mieli możliwość spacerować   wśród starych drzew, nabyć wodę z cudownego źródełka  i pamiątki. Sanktuarium jest bazyliką mniejszą.

W czasie drogi była możliwość podziwiania szachownicy żółtych pół rzepakowych a w drodze do Górki licznych nasadzeń drzew owocowych. W okolicach Chojnic widzieliśmy skutki  wichury z 2017 r. Częściowo zalesione zostały nowe połacie lasu, widać było karczowiska oraz pozostawione pojedyncze drzewa, które się ostały, żeby zasiewać podłoże. Utkwiło nam w pamięci skupisko pochylonych drzew brzozy, które nie dały się złamać.

Uczestnicy wycieczki dziękują Wójtowi Gminy Szemud za dofinansowanie wycieczki.

Tekst i zdjęcia: A. Cirocka