Hej, hej, tu Gimnazjum nr 26. Podczas udziału naszego SKC w inauguracji akcji „Pola Nadziei” w sopockim Domu Hospicyjnym Caritas otrzymaliśmy kilkanaście cebulek żonkili do posadzenia na terenie naszej szkoły, co chętnie uczyniliśmy w dniu 22 X. Mały klombik przed budynkiem naszej szkoły oznaczony został tabliczką „Pola Nadziei na Pomorzu”. Efekty naszej pracy w postaci kwiatków zobaczymy dopiero wiosną… Czekamy z niecierpliwością. Wykorzystamy je oczywiście podczas wiosennej kwesty na  rzecz hospicjów.