ŻÓŁTY DZIEŃ – to jedna z tych akcji, w które bardzo chętnie się włączamy! Nie ma nic lepszego, jak pomoc tym, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują. My coś o tym wiemy. Dlatego też wczoraj włączyliśmy się w akcję Pola Nadziei 2018. Wszystko to po to, by wesprzeć ideę pomocy hospicyjnej, której celem jest pozyskiwanie funduszy na utrzymywanie hospicjów, a tym samym, zapewnienie najlepszej możliwej opieki ich podopiecznym. Ale to nie wszystko. Rozmawialiśmy także o tym, czym konkretnie zajmują się hospicja, kto do nich trafia. Takie pogadanki mają również uwrażliwić nas i inne osoby na los i codzienność osób zmagających się z nieuleczalną chorobą. My takich informacji dowiadywaliśmy się w formie zabawy – żółta liga zadaniowa okazała się niemałym wyzwaniem. Krzyżówka, której hasła dotyczyły akcji „Pola Nadziei” przybliżyły nam trochę codzienną pracę Hospicjów. W przyszłym roku również wesprzemy to ważne wydarzenie! Dlaczego? Bo warto pomagać! Zawsze i przy każdej możliwej okazji! My o tym wiemy i zachęcamy do tego każdego.

Działalność placówki jest współfinansowana przez Gminę Miasta Gdańska

-Kasztany- Świetlica „Pod Kasztanem”

Fot. A.Sz-G, K.U.