„Poznajemy nasz kraj” to hasło zielonej szkoły zorganizowanej dla uczniów z Ośrodka „Radość Życia” prowadzonego przez Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu.

W czasie tegorocznej dwukrotnej powodzi jeden z budynków Ośrodka, gdzie odbywały się zajęcia edukacyjno- terapeutyczne uległ zniszczeniu. W związku z czym – uczniowie i nauczyciele chętnie skorzystali z zaproszenia CARITAS Archidiecezji Gdańskiej.

 

W dniach 06-15.09.2010 aż 110 osób korzystało z Ośrodka Szkoleniowo Kolonijnego Caritas w Warzenku.

W ramach zaplanowanych zajęć uczniowie poznawali północ kraju, odbywali wycieczki do Gdańska, Sopotu, Gdyni, Władysławowa.

 

Pobyt  nad morzem pozwolił uczestnikom chociaż na chwilę zapomnieć o dramatycznych przeżyciach.

Był dla nich także atrakcyjną formą poznawania ojczystego kraju, jego historii, zabytków, piękna otaczającej przyrody, a także uczenia się życia wśród innych.