W dniu 28.08.2009 w siedzibie Centrali Caritas w Sopocie odbyło się kolejne grupowe spotkanie informacyjne uczestników projektu ZIARNO – implementacja metody coachingu w integracji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Spotkanie przyjęło tym razem formę warsztatu dotyczącego pracy zespołowej. Warsztat przygotowała i poprowadziła Pani Alicja Szostek, która na początku rozgrzała uczestników szkolenia pomysłowymi ćwiczeniami praktycznymi, rozbudziła ducha współpracy
i rywalizacji, a następnie przekazała sporą dawkę praktycznej wiedzy związanej z pracą
w zespole.
Spotkanie zakończyła wspólna refleksja nad zaletami i wadami pracy zespołowej. Oprócz przydatnej wiedzy, którą w bardzo przystępny sposób przekazała uczestnikom projektu Pani Alicja, podczas warsztatu objawiło się wiele talentów organizacyjnych oraz artystycznych,
co jest dowodem na to, jak dobrze pozytywna atmosfera w zespole wpływa na realizowanie wyznaczonych zadań.

Mamy nadzieję, iż owoce wspólnie wykonanej pracy będą miały charakter trwały, podobnie jak papierowe wieże konstruowane przez poszczególne zespoły. Nie były być może szczytem możliwości architektonicznych, ale były stabilne…