Półmetek szkoleń za nami. Do dziesiątego września zrealizowaliśmy niektóre szkolenia z bloków Rodzina i środowisko osoby niepełnosprawnej,  Wiedza psychologiczna,  Prawo.

Otoczenie niepełnosprawnej osoby i kontakt z rodziną to podstawa przy rehabilitacji zawodowej. Trudno jest sobie wyobrazić życie bez wsparcia. W sytuacji poszukiwania pracy to wsparcie jest szczególnie potrzebne i ważne dlatego trenerzy pracy poznawali słabe i mocne strony otoczenia osoby niepełnosprawnej aby później móc dawać wsparcie nie tylko osobie niepełnosprawnej ale również jej rodzinie. Pani Patrycja Osińska (pedagog – trener) przekazywała wiedzę dotyczącą otoczenia osoby niepełnosprawnej.

Pani Ania Wyszadko (psycholog) mówiła o psychologicznych aspektach pracy z osobami niepełnosprawnymi zwracając szczególną uwagę na osobowość i na bariery wewnętrzne z jakimi musi się zmierzyć osoba niepełnosprawna zanim zdecyduje się podjąć pracę.

Pani Magdalena Czaplińska (prawnik) starała się przekazać wiedzę dotyczącą ustawy o rehabilitacji oraz prawa pracy. Dostarczyła również cennych informacji o twardych korzyściach dla pracodawcy jeśli ten zdecyduje się zatrudnić osobę niepełnosprawną.

Dużo wiedzy, dużo pracy ale również radość z poznawania, nowe przyjaźnie i czasami niezła zabawa. Podsumowując świetlana przyszłość nas czeka 🙂