Pierwszy miesiąc pracy za nami. Cotygodniowe spotkania z trenerami pracy, na których omawiamy trudności, możliwości i pozytywne doświadczenia jakich doświadczamy, motywują nas do dalszej pracy.

W tym miesiącu odnotowaliśmy cztery sukcesy. Zostały zatrudnione cztery osoby Pani Małgosia, Pan Tomek, Pani Grażyna oraz Pan Kazimierz. Natomiast Pani Ania przygotowuje się do pracy jako pracownik biurowy. Gratulujemy uczestnikom oraz ich trenerom pracy.

Na podstawie tego miesiąca możemy powiedzieć jak bardzo osobom niepełnosprawnym potrzebne jest wsparcie trenera pracy, psychologa, doradcy zawodowego – osoby, który współtowarzyszy i wspiera w poszukiwaniu pracy.

Dzięki pracy z ludźmi dostrzegamy bogactwo różnorodności charakterów, uczymy się cierpliwości, a to co najważniejsze, uczymy się słuchać i słyszeć drugiego człowieka nawet wtedy gdy on nic nie mówi…