Dnia 15 lipca 2008 roku w Warszawie Caritas Archidiecezji Gdańskiej podpisała umowę z ECORYS Polska Sp. z o.o. na dofinansowanie projektu ZIARNO – implementacja metody coachingu w integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla organizacji Pozarządowych.

Projekt ma na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, aktualnie nie pracujących. Osoby niepełnosprawne mierzą się z wieloma barierami we wchodzeniu na rynek pracy, przez co są grupą wykluczoną społecznie. Niniejszy projekt zmierza do zniwelowania zidentyfikowanych barier. Zamierzonym efektem jest zwiększenie osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo i społecznie.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel.: 058 555 78 79 – Aleksandra Lachs.