We wtorek, 17 grudnia bieżącego roku, Kawiarenka naszego Centrum zapełniła się osobami pragnącymi pogłębić swoją wiedzę na temat zdrowego sposobu życia. Prelekcję poprowadziła Pani Danuta Mataczyńska, pielęgniarka z  doświadczeniem w pracy z osobami w podeszłym wieku i o dużej wiedzy w zakresie tematu.

Spotkanie to było już ósmym działaniem w ramach  realizowanego na terenie CPC im. Jana Pawła II w okresie od 15 listopada 2013r. do 31 grudnia 2013r.  zadania z zakresu pomocy społecznej pt. „Zajęcia edukacyjno-informacyjne dla osób starszych, w tym mieszkańców DPS, na temat szkodliwych skutków  spożywania alkoholu”.

            Prelekcja pt. „Zdrowy styl życia”  została przygotowana przez Panią D.Mataczyńską w formie prezentacji multimedialnej  podczas której wykorzystany został laptop i głośniki zakupione ze środków uzyskanych w ramach realizowanego zadania. Dzięki temu przedstawiane podczas wykładu informacje były dla obecnych nie tylko łatwiejsze do zapamiętania ale także podane w atrakcyjny i urozmaicony sposób.

            Pani Mataczyńska  zwróciła uwagę obecnych na to jak ważny w życiu każdego człowieka jest zdrowy tryb życia na który składają się higiena osobista, właściwe odżywianie, aktywny wypoczynek, pozytywne nastawienie oraz unikanie używek (w tym nikotyny i alkoholu!). W/w szczególny nacisk położyła na codzienne czynności  takie jak  poranne i wieczorne mycie ciała mydłem w ciepłej wodzie,  systematyczne  zmienianie bielizny i odzieży oraz odpowiednio częste mycie rąk, co jest podstawą i warunkiem utrzymania dobrego stanu zdrowia. Prelegentka zachęcała również do prawidłowego odżywiania poprzez regularność posiłków,  wypijanie odpowiedniej ilości płynów, unikanie nadmiaru soli, cukru i produktów ciężkostrawnych oraz do aktywnego spędzania czasu. Wskazywała  na pozytywne nastawienie jako czynnik korzystnie wpływający na nasz stan zdrowia.

            Podczas prelekcji – Pani Danuta Mataczyńska zwróciła również uwagę  na negatywny wpływ używek na nasz organizm. Wskazała na spustoszenie jakie  w organizmie człowieka wywołuje alkohol m.in. poprzez rozległe i daleko posunięte zmiany w mózgu, osłabienie stabilności, zwiększenie prawdopodobieństwa upadków, osłabienie odporności organizmu oraz zaburzenia układu nerwowego i pokarmowego. Problemy te przebiegają zdecydowanie ostrzej u osób w podeszłym wieku i prowadzą do trwałych i niekorzystnych zmian w organizmie. Alkohol u osób starszych może wywoływać niekorzystne działanie leków, nasilenie negatywnych emocji, zachowania agresywne, zaburzenia psychiczne oraz spowolnienie mowy i ruchów.

            Obecni na spotkaniu bardzo aktywnie uczestniczyli w prelekcji. Podawali liczne przykłady potwierdzające prezentowane twierdzenia, zadawali pytania, prosili o pomoc w rozwiązaniu dotyczących ich problemów itp. Nie zabrakło również gorącej dyskusji na temat kwestii związanych z aktywnością, odżywianiem, higieną oraz problemem uzależnienia od alkoholu wśród osób starszych.

            Dwuczęściowy wykład przeprowadzony przez Panią D.Mataczyńską z pewnością nie wyczerpał ogromu problematyki związanej ze zdrowym trybem życia. Zwrócił jednak uwagę obecnych na ważne elementy naszej egzystencji, które możemy samodzielnie zmieniać by lepiej i pełniej żyć. Pamiętajmy zatem, że warto troszczyć się o to, by w naszych zdrowych ciałach gościł zawsze zdrowy duch!

 

 

                                                                                     Centrum Pomocowe Caritas                                                                      

                                                                                     im. Jana Pawła II w Gdańsku