W Centrum Pomocowym Caritas im Jana Pawła II w Gdańsku odbyła się prezentacja dotycząca sposobów odżywiania się osób z cukrzycą. Wykład poprowadziły Panie Krystyna Kiedrowicz oraz Ewa Dygaszewicz z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Dowiedzieliśmy się, że leczenie cukrzycy w dużym stopniu zależy od samokontroli, czyli sposobu żywienia i wysiłku fizycznego. Ważny jest również sposób podawania insuliny dostosowany do każdego pacjenta. Osoby, które na nią zapadają  powinny zatem poznać jej istotę i zrozumieć sposób, w jaki należy się z nią obchodzić, aby po pewnym czasie stać się  autorytetem w dziedzinie swojej choroby. Zachęcam Mieszkańców do brania udziału w takich prelekcjach to mały krok do zdrowszego stylu życia.