Caritas Archidiecezji Gdańskiej poszukuje PSYCHOLOGA – umowa o pracę w wymiarze ½ etatu lub umowa zlecenie do pracy w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Centrum Pomocowym Caritas im. św. s. Faustyny w Rumi.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe psychologiczne potwierdzone dyplomem magistra psychologii
 • umiejętności nawiązywania kontaktów z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami
 • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi
  i ich rodzinami / opiekunami
 • umiejętność pracy w zespole,

Do głównych zadań psychologa należeć będzie:

 • współdziałanie z Radą Programową przy opracowywaniu programów terapeutycznych,
 • stwarzanie optymalnych warunków funkcjonowania psychospołecznego uczestnikom WTZ
 • udzielanie wsparcia psychologicznego uczestników WTZ, ich rodzinom / opiekunom,
 • uczestniczenie w dokonywanej okresowo ocenie efektów terapeutycznych w odniesieniu do poszczególnych uczestników Warsztatu
 • prowadzenie z uczestnikami indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych stymulujących aktywność psychofizyczną oraz społeczną,

Kontakt:

 

Osoby zainteresowane pracą i spełniające kryteria prosimy o wysyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia
23 września 2022 r. na adres: arobak@caritas.gda.pl wraz z poniższą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych w złożonym CV na potrzeby rekrutacji na stanowisko psychologa w Warsztacie Terapii Zajęciowej w  Gdyni zgodnie z ogłoszeniem z dnia 9.09..2022  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej. „ 

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.