Centrum Pomocowe Caritas im. św. Jana Pawła II przy ul. Fromborskiej 24 poszukuje kandydata na stanowisko
pracownika biurowego (rejestrator medyczny):

1. Wymagania
a) dobra obsługa komputera
b) wysokie zdolności komunikacyjne
c) odporność na stres
d) sumienność i odpowiedzialność
e) umiejętność organizacji pracy własnej
f) mile widziane doświadczenie na stanowisku rejestratora medycznego

2. Oferujemy

a) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (na zastępstwo)
b) pracę w przyjaznym zespole
c) możliwość rozwoju własnego
d) praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00

3. Zakres Obowiązków

a) przyjmowanie wniosków do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego
b) prowadzenie ewidencji pobytu pacjentów w szpitalach, wyjściach na przepustki, godzinach wypisu oraz przyjęcia do ZOL
c) koordynowanie prac związanych z podpisywaniem umów, aneksów z rodziną pacjenta
d))prowadzenie korespondencji z pacjentami, rodzinami oraz urzędami
e) należyte przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji medycznej
f) rejestracja pacjentów na zabiegi rehabilitacyjne
g) przygotowywanie sprawozdań miesięcznych oraz rozliczanie świadczeń
h) udzielanie informacji w zakresie świadczonych usług
i) współpraca z personelem medycznym
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w Sopocie, zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)