Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas w Gdańsku (ul. Fromborska 24) ogłasza nabór na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza

WYMAGANIA:

1.Wykształcenie

– uprawniające do wykonywania zawodu, dyplom w zawodzie, prawo do wykonywania zawodu,

– mile widziany kurs kwalifikacyjny z dziedziny opieki długoterminowej lub w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych lub pielęgniarstwa zachowawczego lub pielęgniarstwa rodzinnego lub pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego lub pielęgniarstwa środowiskowego lub pielęgniarstwa geriatrycznego lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej

2.Staż pracy

– staż pracy w zawodzie minimum 1 rok

  1. Oferujemy

 

  1. a) zatrudnienie w oparciu o kontrakt lub umowę zlecenie w wymiarze około 120-144 h/m-c
  2. b) pracę zmianową w 12 lub 24h systemie pracy
  3. c) dogodny dobór dyżurów
  4. d) termin rozpoczęcia: od lipca br.
  5. e) możliwość rozwoju własnego

 

CV (zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w Sopocie, zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) )” należy przesłać na adres e-mail: akostusik@caritas.gda.pl