Caritas Archidiecezji Gdańskiej poszukuje lekarza o specjalizacji: internista lub geriatra do pracy w Zakładzie Opikunczo – Leczniczym w Centrum Caritas im. św. o. Pio w Gdyni przy  ul.

 Kontakt:

Kontakt:

Prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: gdansk@caritas.gda.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot z

dopiskiem: „lekarz ”.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla

potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów

rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w

Sopocie, zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”