Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie a dnia 21 listopada 2017 roku

nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec powyższego Caritas Archidiecezji Gdańskiej ponawia procedurę

poszukiwania Wykonawcy i zaprasza do składania ofert.

Zapytanie ofertowe DDOM

Załączniki  

 Kontakt:

mdudek@caritas.pl