Zapraszamy potencjalnych wykonawców do złożenia oferty na Termomodernizację Centrum Wolontariatu Caritas w Gdańsku (Ul. Jesionowa 6a).

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach.

Zapytanie ofertowe+załącznik

Program Funkcjonalno-Użytkowy

 

Zapraszamy do składania ofert.

Wykonawcą wybranym do realizacji zadania została firma:

DPS sp. z o.o.

ul. Dwa Światy 3F

55-040 Bielany Wrocławskie