Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności na świadczenie usług w zakresie zdrowia dla pacjentów „Dziennego Domu Opieki Medycznej”– nr 01/DDOM/ZOK/2017

 

 

Treść zapytania – tu pobierz

Załączniki – tu pobierz 

 Kontakt:

mmielewczyk@caritas.pl