Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania obiadów dla uczestników Dziennego Domu Seniora „Gdański Wigor” przy ul. Dolnej 4/1 w Gdańsku.

W ramach zadania publicznego pod tytułem : Dzienny Dom Seniora „Gdański Wigor”

Program wieloletni „Senior–WIGOR” na lata 2015 – 2020

 Kontakt:

domnadolnej@caritas.pl