Dotyczy wyboru wykonawcy w zakresie organizacji wydarzenia o charakterze otwartym pn. „Bieg Drogą Dobra” w ramach projektu „Dobry Profil’ 2018” w terminie 01.09.2018 r. – 31.10.2018 r. na terenie województwa pomorskiego

 

pobierz:

Zapytanie_event Dobry Profil 2018.pdf

Załącznik nr 1 do Zapytania_zgoda na przetwarzanie.doc;Size=34816

Załącznik nr 2 do Zapytania_brak powiązań.doc;Size=27648

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania nr 01/DP/2018

 Kontakt:

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Monika Dudek (e-mail: mdudek@caritas.pl).