ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

poszukuje dostawcy traktorka ogrodowego.

POBIERZ ZAPYTANIE

 

 

Lp.

Wykaz ofert które wpłynęły

Data wpływu oferty

Czy oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu?

 

Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do kryteriów oceny i sposób przyznawania punktacji wykonawcom za spełnienie danego kryterium

 

1

Hein sp. z o.o.

Miszewko, Ul. Gdyńska 92

80-297 Banino

21.11.2018

Tak

Cena: 29 500,00 zł brutto + 4500,00 zł brutto

Razem: 34 000,00 zł brutto

 

Liczba uzyskanych punktów -100,00 %

2

Anker Service Jerzy Kroczek

Ul. Partyzantów 76

80-254 Gdańsk

27.11.2018

Tak

Oferta 2.1:

Cena: 22 730,00 zł brutto + 2500,00 zł brutto

Razem: 25 230,00 zł brutto

Liczba uzyskanych punktów – odrzucona. Oferta nie spełnia wszystkich warunków wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

 

Oferta 2.2:

Cena: 59 962,00 zł brutto + 5500,00 zł brutto

Razem: 65 462,00 zł brutto

Liczba uzyskanych punktów – odrzucona. Oferta nie spełnia wszystkich warunków wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

 

 Kontakt:

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 8.00–16.00

(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

Tel: 58 555 78 78

FAX: 58 551 57 46

gdansk@caritas.gda.pl

www.gdansk.caritas.pl