ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
nr 01/PK/2018

Dotyczy wyboru wykonawcy w zakresie wymiany rozdzielni elektrycznej w placówce „Caritas” Archidiecezji Gdańskiej OPP w terminie realizacji usługi od 10.12.2018 do 31.12.2018 r. – dokładny termin ustalony zostanie z wybranym wykonawcą.

 

pobierz dokument

 Kontakt:

 

„CARITAS” ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ OPP Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, NIP 5851483030