Caritas Archidiecezji Gdańskiej zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych (rehabilitacyjnych) usług opiekuńczych w związku z realizacją projektu pt. „Wspieramy ich codzienność” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Działanie 6.2.2.

treść zapytania.docx

zał. 1 do zapyt.

zał. 2 do zapyt