Serdecznie zapraszamy studentów, słuchaczy szkół policelanych oraz wszystkich uczniów, którzy chcą sprawdzić się w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. OREW w Trąbkach Wielkich sprawuje specjalistyczną edukację oraz opiekę nad dziećmi i młodzieżą do 25.roku życia. Poszukujemy osób chętnych do pomocy naszym podopiecznym w codziennej terapii. WTZ w Łapinie specjalizuje się w aktywizacji społecznej i zawodowej osób dorosłych. Proponujemy elastyczne godziny praktyk. Zdobyte u nas doświadczenie przyłoży się na szerokie kompetencje w przyszłości- ZAPRASZAMY!