Zapraszamy do udziału w Szkole Menadżerów Ekonomii Społecznej, organizowanej w miesiącach wrzesień-grudzień 2013 rok w Tczewie lub Malborku.

Cel Szkoły:

Celem Szkoły jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy oraz podwyższenie ich kwalifikacji i umiejętności zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi.

Odbiorcy Szkoły:

Szkoła liderów jest kompleksowym programem edukacyjnym kierowanym do przyszłej lub obecnej kadry zarządzającej przedsiębiorstwami społecznymi w województwie pomorskim.

Udział w Szkole mogą wziąć pracownicy lub współpracownicy podmiotów ekonomii społecznej (w tym organizacji pozarządowych) i osoby indywidualne zainteresowane uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej.

Program Szkoły:

1. Cykl szkoleniowy (120 godz.):

Sesja orientacyjna mająca na celu rozpoznanie kompetencji i oczekiwań grupy

Zaangażowanie interesariuszy – rys sektora ES, obszar i relacje partnerskie

Formalno – prawne aspekty zakładania i funkcjonowania PES oraz pozyskiwania środków

Funkcjonowanie PES na otwartym rynku – rola marketingu i promocji

Model biznesowy PES

Zarządzanie PES

2. Coaching rozwojowy:

Indywidualna praca lidera z coachem pozwalająca na odkrycie przez niego swojego potencjału oraz możliwości jego wykorzystania w przedsiębiorstwie społecznym.

3. Praktyki

W celu przetrenowania praktycznych umiejętności zdobytych podczas Szkoły liderzy odbędą praktyki w podmiotach ekonomii społecznej

Termin realizacji:

wrzesień-grudzień 2013:

1 sesja: 13-15 września,

2 sesja: 04-05 października,

3 sesja: 25-26 października,

4 sesja: 08-09 listopada,

5 sesja: 29-30 listopada,

6 sesja: 06-07 grudnia 2013 rok.

Miejsce szkolenia:

Tczew/Malbork

Czas trwania, liczba uczestników:

6 zjazdów, 2 dni szkoleniowe (piątek-sobota), ok. 120 h szkoleniowych, 20 uczestników szkoły liderów

Odpłatność:

Szkoła liderów jest bezpłatna dla uczestników. Wymagane jest 90% uczestnictwa w całym cyklu osób chcących ukończyć szkołę z certyfikatem. Organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz materiały szkoleniowe podczas wszystkich sesji a także noclegi podczas 1 sesji.

Rekrutacja:

Zgłoszenia należy przesyłać do 30 sierpnia 2013 roku, na adres: gdansk@caritas.pl

zgłoszenia przyjmowane będą na załączonym formularzu zgłoszeniowych (http://gdansk.caritas.pl/inne-ogloszenia/60/zapraszamy-do-szkoy-menadzerow-ekonomii-spoecznej/), do formularza należy dołączyć CV kandydata