W poniedziałek 25 maja 2009 r. odwiedziliśmy kolejne trzy placówki, w których Uczestniczki projektu Furtka do nowych możliwości odbywają praktyki zewnętrzne. W pierwszej kolejności zawitaliśmy do Przedszkola Sióstr Benedyktynek Misjonarek
w Gdańsku Brzeźnie, gdzie przywitała nas siostra Rajmunda – dyrektor przedszkola
i jednocześnie opiekun praktyk jednej z naszych Uczestniczek – pani Katarzyny Lubińskiej. Pani Kasia w ramach projektu przygotowuje się do pracy jako opiekunka dziecięca. Zdecydowała się na praktyki zewnętrzne w placówce prowadzonej przez Siostry Benedyktynki po wizycie studyjnej w Przedszkolu w Brzeźnie, jaką w ramach oglądania dobrych praktyk udało nam się zorganizować pod koniec stycznia. Bardzo nas wówczas urzekło to miejsce. Od początku kwietnia pani Kasia zdobywa nowe doświadczenia zawodowe pełniąc funkcję pomocnika opiekuna w grupie czterolatków. Jest to dla niej doskonała okazja do sprawdzenia swoich umiejętności w pracy z młodszymi dziećmi. Przed rozpoczęciem praktyk pani Kasia była przekonana, że zdecydowanie bardziej odnajduje się w pracy z dziećmi nieco starszymi, jednak kontakt z czterolatkami jak się okazało daje jej dużo radości
i satysfakcji. Jest to z pewnością niemałe wyzwanie. Jak twierdzi nasza Uczestniczka – dzieci za każdym razem testują nowego opiekuna sprawdzając na ile mogą sobie pozwolić. Wspólnie zastanawialiśmy się jak radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach oraz jak rozwiązywać konflikty między dziećmi.
Następnie swoje kroki skierowaliśmy do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nasza Szkoła z Przedszkolem na gdańskiej Zaspie, gdzie od pierwszych dni kwietnia praktyki odbywa pani Urszula Krzyżak. Wykonuje codzienne zadania związane z bieżącym utrzymaniem czystości oraz włącza się w przygotowanie i podawanie posiłków przedszkolakom i uczniom. To właśnie otwartość i życzliwość dzieci, dzielenie się małymi i dużymi sprawami- w relacji pani Urszuli- stanowi o satysfakcji
z wykonywanej pracy. Zdaniem Dyrektora Szkoły – pani Ewy Majkowskiej – Praktykantka rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków, jest lubiana przez dzieci – a przecież to właśnie one są podmiotem pracy wszystkich pracowników. Podczas wizyty mieliśmy możliwość rozmowy także ze współpracownikami pani Uli, która w ich relacji jest osobą bardzo pomocną i zorganizowaną. Zdaniem naszej Uczestniczki powierzone obowiązki wymagają żelaznej kondycji, wykonania na czas określonych zadań, dobrej organizacji czasu i pracy.
Ostatnim miejscem na trasie naszej poniedziałkowej wyprawy była Restauracja PUERTOSiesta mieszcząca się w Centrum Handlowym Madison w Gdańsku Głównym, gdzie obecnie praktyki odbywają dwie Uczestniczki ze ścieżki gastronomicznej – pani Sylwia Mejer oraz pani Olga Gałuszyńska-Ramczyk. Ze względu na zmianowy system pracy funkcjonujący w restauracji Panie mają praktyki w różnych godzinach. Grafik zajęć ustalany jest przez organizatora praktyk
w porozumieniu z Uczestniczkami projektu. Podczas naszej wizyty mieliśmy okazję porozmawiać z opiekunem praktyk – panią Joanną Kapcewicz oraz jedną z naszych Uczestniczek – panią Olgą, która zaledwie od tygodnia odbywa praktyki we wspomnianej restauracji. Pierwsze półtora miesiąca pani Olga spędziła w Hotelu Villa Aqua w Sopocie, gdzie pod okiem pana Tomasza Króla (szefa kuchni) – uczyła się przygotowywania dań z karty serwowanych w hotelowej restauracji. Mimo krótkiego, jak dotąd pobytu w PUERTOSiesta – nasza Uczestniczka dała się już poznać od dobrej strony. Jak się dowiedzieliśmy – kucharz dostrzegając jej duże umiejętności kulinarne – angażuje ją na równi z innymi pracownikami w przygotowywanie potraw dla gości pozostawiając przy tym dużo samodzielności. Potwierdzeniem tego może być fakt, że w ostatnich dniach pani Oldze powierzono przygotowywanie cateringu dla 50-osobowej grupy i z tego, co wiemy stanęła na wysokości zadania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.