Zakończenie zjazdu Szkół Drugiej Szansy na Grodzisku.