Placówka  Dziennego Domu Seniora „Gdański Wigor” nada działa wyłącznie zdalnie. Jednak nasi Seniorzy wykonują w swoich domach kawał dobrej roboty. Pracują nie tylko umysłowo, ale też artystycznie. Poniżej prezentujemy kilka prac naszych podopiecznych. 🙂

Tekst i zdjęcia: Anna Sawicka