Pani komisarz Magdalena Michalewska z Wydziału Ruchu Drogowego w Gdańsku, odwiedziła dzieci z „Anielskiej Krainy” i przeprowadziła zajęcia profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Po pogadance i wspólnym rozwiązywaniem quizu ze Spongebobem wyszliśmy w teren aby pod czujnym okiem pani komisarz zweryfikować naszą wiedzę w praktyce.

Zdjecia: A. Krawiec