Podopieczni OREW w Trąbkach Wielkich uczęszczają systematycznie na zajęcia z hipoterapii. Zarówno uczniowie grup edukacyjno-terapeutycznych jak i rewalidacyjno- wychowawczych korzystają z zajęć podczas, których współterapeutą jest koń.

Najbardziej istotnym celem hipoterapii jest przekazywanie prawidłowego wzorca chodu dzieciom uczącym się chodzić oraz poruszającym się samodzielnie w nieprawidłowy sposób. Ponadto podczas zajęć z koniem możliwe jest: korygowanie postawy ciała, regulacja napięcia mięśniowego, doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, kształtowanie poczucia rytmu, redukowanie zachowań niepożądanych wynikających z zaburzeń emocjonalnych, rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych. Inną szczególną cechą hipoterapii są możliwości pracy z osobami z autyzmem, ponieważ uważa się, że osoby autystyczne i konie prezentują wiele wspólnych cech w postrzeganiu, reagowaniu
i porozumiewaniu się.