Podczas zajęć w projekcie Kierunek Samodzielność w placówce w Łapinie terapeuci wymyślają różnorodne zajęcia, tak by dzieci nie nudziły się a wyniosły z nich jak najwięcej wiadomości i umiejętności. Po każdych zajęciach są słodkie nagrody (lizaki, batonik) jak również napoje tzw. woda z dziubkiem bądź soczek.

Projekt Kierunek Samodzielność współfinansowany ze środków PFRON.