W ramach projektu Kierunek Samodzielność, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzone są zajęcia na basenie dla 20 niepełnosprawnych beneficjentów w/w projektu. Zajęcia prowadzą trenerzy pływania Pani dr Hanna Klimek-Włodarczak oraz pani Alicja Giedryś. Celem zajęć na basenie jest działanie profilaktyczne i skierowane na korekcję istniejących już wad postawy, zwiększenie sprawności fizycznej oraz zdobycie nowych umiejętności.