W ramach projektu Samodzielni-Sprawni II, dzieci  w placówce w Łapinie doskonalą czynności samoobsługowe. Z pomocą terapeuty uczą się posługiwania nożem, widelcem, łyżką itp.

Projekt finansowany jest ze środków PFRON.