W ramach projektu pn. Kierunek Samodzielność w placówce realizowane są zajęcia z rehabilitacji społecznej grupowej.  Celem zajęć było usprawnianie procesów psychomotorycznych, rozwój spostrzegania, rozwój astroorientacji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.