Uczestnicy  projektu Kierunek Samodzielność w placówce w Łapinie bardzo lubią zajęcia grupowe, na których ćwiczą koordynację wzrokowo – ruchową, rozwijają umiejętności współpracy  w grupie.

Projekt Kierunek Samodzielność jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.