Zaduszki w Hospicjum

W Oktawie Dnia Zadusznego, 4 listopada odbyły się Zaduszki Hospicyjne w intencji naszych podopiecznych, którzy zmarli w ostatnim roku.

O g. 18.00 zgromadziliśmy się przed budynkiem naszego Hospicjum z  zaproszonymi rodzinami  zmarłych, aby wspólnie powierzać Miłosierdziu Bożemu dusze osób, które były im najbliższe.

Odmawiając różaniec, procesyjnie przeszliśmy po parkowym  terenie okalającym nasz Dom. Droga procesji różańcowej rozświetlona była przez znicze, co zawdzięczamy naszym niezawodnym wolontariuszom. Każda dziesiątka różańca poprzedzona była przywołaniem imion i nazwisk naszych zmarłych podopiecznych.

<<Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.

Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.>>