Pierwszy dzień wiosny spędziliśmy w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

To właśnie do nich przyjechaliśmy z Naszą kuchnią polową i rozdaliśmy prawie 1000 kiełbasek!

Dzięki pomysłowości dyrekcji szkoły, uczniowie ,,dzień wagarowicza”, chętnie spędzili w … szkole- a MY razem z nimi:D

 
Dzieło współfinansowane ze środków Gminy Sopot i Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
Zdjęcia/ Tekst: N.Stankiewicz